Wiadomości

Partnerzy
Sobota 23.09.2017

Sobota 23.09.2017

Przeczytane.
Zapisane.
Czytamy, żeby przeżyć, doświadczyć, zapamiętać. Zapisujemy, żeby utrwalić.
Zatrzymaj się tu na chwilę.


Na blogu przeczytasz teksty autorstwa uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Pruszkowie, dowiesz się o wydarzeniach literackich, istotnych datach. Słowem - razem z nami zaczytasz się w Kościuchu 🙂

http://przeczytanezapisane.blogspot.com

/https://www.facebook.com/Przeczytanezapisane-Blog-uczni%C3%B3w-LOTK-1344491212299930/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

 

 

 

     UROCZYSTE OBCHODY 100-LECIA
     NADANIA SZKOLE IMIENIA

 20 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU
      (piątek)

 21 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU
      (sobota
)

godz.19.00

BAL ABSOLWENTÓW

I SYMPATYKÓW 

LO IM.T.KOŚCIUSZKI

W PRUSZKOWIE

odbedzie się

W CENTRUM FALENTY

Zainteresowanych prosimy o zapisy iwpłaty na konto

stowarzyszenie.kosciuch@gmail.com
Nr konta: 31 1020 1055 0000 9402 0391 7333

 

Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie ma już swoje konto bankowe.


Składka członkowska na rok wynosi  40 zł.

Nr konta: 31 1020 1055 0000 9402 0391 7333

Prosimy chętnych o wsparcie!!!

SASLOk

Dostępna jest już deklaracja członkowska.

Deklaracja_czlonkowska_SASLOK.doc

Prosimy o przesyłanie na adres: stowarzyszenie.kosciuch@gmail.com

 

Program i zapisy : http://kosciuch.mini.pw.edu.pl/

 

 

 

 

Nasze Liceum-Szkołą Sukcesu

 • W dniu dzisiejszym tj. 4 września 2017 roku odbyła się w naszym liceum uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Zaszczycili nas swoją obecnością znakomici goście: Starosta Pruszkowski p. Maksym Gołoś, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu p. Małgorzata Kucharska oraz przedstawiciel Rady Rodziców p. Bożena Malesa. W trakcie uroczystośi Starosta Pruszkowski wręczył stypendia naukowe najlepszym uczniom za rok szkolny 2016/2017. Stypendia otrzymali: Stanisław Goś z II A, Weronika Getler z kl. II A,, Szymon Leszczyński z kl. II D, Magdalena Wójcik z kl. III C oraz Weronika Komur z III D. Stypendium dla najlepszego maturzysty 2017 otrzymał absolwent kl. III D Wojciech Bogucki, który uzyskał średnią 97,1% ze wszystkich wyników maturalnych. Stypendium sportowe zostało przyznane dla ucznia Macieja Jaskólskiego z  kl. III A. Serdecznie gratulujemy!!!
  Po uroczystości, która odbyła się w sali gimnastycznej, Starosta Pruszkowski p. Maksym Gołoś w obecnosci uczniów klasy II D, którzy od tego roku będą realizowali informatykę na poziomie rozszerzonym, dokonał oficjalnego otwarcia odnowionej pracowni informatycznej. Dzięki władzom Powiatu Pruszkowskiego został wymieniony również sprzęt komputerowy.Serdecznie dziękujemy!!!

 • Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Pruszków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej. Termin składania wniosków do 15 września 2017r.
  Wnioski należy składać w szkole do której uczęszcza uczeń. Jeżeli szkoła znajduje się w innej miejscowości wniosek należy złożyć w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.
  Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 514 zł. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2016 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem dostarczenia ww. dokumentów.
  Formą pomocy materialnej dla ucznia jest także zasiłek szkolny. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego takiego jak śmierć rodziców lub opiekunów prawnych wspólnie zamieszkujących, ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu, nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica. Ww. zdarzenia mają charakter wyłącznie przykładowy. Mają one zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można ich traktować jako katalogu zamkniętego.
  Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć nie później niż 2 miesiące od daty wystąpienia zdarzenia losowego.
  Wniosek_o_stypendium_szkolne_wrzesien_2017.doc
  Wniosek_o_zasilek_szkolny_2017.doc

 • Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018 z udziałem Starosty Pruszkowskiego Pana Maksyma Gołosia odbędzie się
    4 września 2017 roku o godz. 13.00

  Uroczysta Msza Święta rozpoczynająca rok szkolny odprawiona zostanie w kościele Św. Kazimierza w Pruszkowie o godz. 11.30. Obowiązuje strój galowy.

 •  

   

   

  W odpowiedzi na liczne pytania rodziców i kandydatów przypominamy, że w klasie B istnieje możliwość wyboru historii lub geografii na poziomie rozszerzonym od klasy drugiej. Reasumując, od klasy drugiej klasa B będzie realizowała następujące przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, wos i geografia lub język polski, wos i historia.
  W klasie D natomiast przedmiotem uzupełniającym od klasy drugiej będzie nowy przedmiot: informatyka w praktyce!

 • W dniach 27.09-29.09.2017r. odbędzie się wyjazd integracyjny klas I do miejscowości Kulka na Mazurach. Koszt wyjazdu - około 300zł.
  I rata – 100zł do 6.09.2017r. (środa). Wpłata całości do  15.09.2017r.
  Z pozdrowieniami -wakacyjnymi wychowawcy klas I  

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie
  ul. Kościuszki 38
  05-800 Pruszków
 • 22 758 63 73

Galeria zdjęć