Aktualności

Wyniki matura 2015 Wyniki matura 2014 Wyniki matura 2013 Zestawienie maturalne 2013 z powiatem i województwem Zestawienie maturalne 2012 Zestawienie maturalne 2011 Zestawienie maturalna 2010 Zestawienia maturalne 2009 Zestawienie maturalne 2008 Zestawienie maturalne 2007 Zestawienie maturalne 2006 Zestawienie maturalne 2005 Wewnatrzszkolna instrukcja matura 2018 deklaracja dla absolwentów stara matura do 2015 roku deklaracja maturalna 2019/2020 Komunikat o przyborach -matura 2019 Informacja o sposobie przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2019 Komunikat o dostosowaniach- matura 2019 Komunikat o egzaminie z informatyki - matura 2019 Harmonogram egzaminów 2019

Matura

Wyniki matura 2014

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

MATURA  -  2014   -   Zestawienie wyników

 

 1. Przystąpiło do egzaminu  maturalnego:
 • 127 abiturientów (ponadto 17 zdających poprawiało swoje wyniki maturalne)
 • Część ustną – egzamin wewnętrzny - zdali wszyscy abiturienci - 127  tj. 100%
 • Część pisemną – egzamin zewnętrzny - zdało 127 abiturientów – 100%
 • Egzamin maturalny zdało 127 abiturientów, co stanowi  100 %

 

 1. Wyniki części  zewnętrznej:

- język polski: - poziom  podstawowy (127 zdających) - średnia = 63,5% (średnia krajowa: 51%)

 • najlepsze wyniki: Aleksandra Batory 3A: 89%, Robert Chmielewski 3A, Wiktoria Bartel 3B, Zuzanna Królikowska 3E: po 81%.

 

                      - poziom rozszerzony (19 zdających) - średnia = 75,6%

 • najlepsze wyniki: Katarzyna Szkiłądź 3D: 95%, Karolina Kruk 3A: 95%, Elżbieta Petrykowska 3A: 93%, Malwina Witkowska 3A: 93%.

 

 - język angielski:-poziom podstawowy (125 zdających) - średnia = 88,3% (średnia krajowa: 69%)

 • najlepsze wyniki: po 100% (17 zdających) Elżbieta Petrykowska 3A, Piotr Targosz 3A, Malwina Witkowska 3A, Honorata Kośka 3B, Ilona Bogucka 3C, Aleksandra Janeczko 3C, Andrzej Wysocki 3C, Szymon Baczyński 3D, Bożena Bednarek 3D, Bartosz Borejszo 3D, Emilia Czyżewska 3D, Adam Mazur 3D, Maciej Radziwonka 3D, Katarzyna Szkiłądź 3D, Michał Szpak 3D, Zuzanna Królikowska 3E, Martyna Miroszewska 3E.   

 

                       - poziom rozszerzony ( 91 zdających) - średnia = 64,7%

 • najlepsze wyniki: Piotr Targosz 3A: 99%, Katarzyna Szkiłądź 3D: 99%, Emilia Pachulska 3D: 99%.

 

 - język niemiecki: - poziom podstawowy (9 zdających) - średnia = 84,4% (średnia krajowa: 68%)

 • najlepsze wyniki: Sebastian Kosmatka 3C: 98%, Piotr Rosiak 3C: 94%.

 

- matematyka: - poziom podstawowy (127 zdających) - średnia = 72,3% (średnia krajowa: 48%)

 • najlepsze wyniki: Magdalena Lis 3C: 100%, Bożena Bednarek 3D: 98%, Tomasz Mulawa 3D: 96%, Emilia Czyżewska 3D: 94%, Grzegorz Czerwiński 3C: 94%, Krzysztof Bartnik 3D: 94%.

 

 

                        - poziom rozszerzony (62 zdających) - średnia = 42,4%

 • najlepsze wyniki: Magdalena Lis 3C: 90% (otrzymała nagrodę Rady Pedagogicznej im. p. prof. Danuty Rempalskiej za najlepszy wynik z matematyki z poziomu rozszerzonego), Emilia Czyżewska 3D: 82%.

 

 

- geografia: - poziom rozszerzony (56 zdających) - średnia = 58,1%

 • najlepsze wyniki: Piotr Rosiak 3C: 95%, Paweł Kosiński 3B: 88%, Karolina Szatanik 3C: 88%, Agata Woźniak 3B: 80%, Kamil Domański 3C: 80%.

 

- historia - poziom rozszerzony (4 zdających) - średnia = 62,0 %

 • najlepsze  wyniki: Robert Chmielewski 3A: 68%.

 

- wiedza o społeczeństwie: -  poziom rozszerzony (30 zdających) - średnia = 52,6%

 • najlepsze wyniki: Wiktoria Bartel 3B: 86%, Malwina Witkowska 3A: 80%.

 

- biologia: - poziom rozszerzony (30 zdających) - średnia = 60,9%

 • najlepsze wyniki: Mateusz Sobczak 3E: 90%, Mateusz Siwek 3E: 85%, Przemysław Kowalski 3E: 85%.

 

- chemia: - poziom rozszerzony (28 zdających) - średnia = 49,1%

 • najlepsze wyniki: Magdalena Siwek 3E: 75%, Zuzanna Królikowska 3E: 72%, Przemysław Kowalski 3E: 70%.

 

- fizyka: - poziom podstawowy (8 zdających) średnia = 44,7 %

 • najlepsze wyniki: Arkadiusz Prędkiewicz 3D: 72%.

 

              - poziom rozszerzony (17 zdających) średnia = 44,3%

 • najlepsze wyniki: Tomasz Mulawa 3D: 65%, Robert Łapiński 3D: 63%, Emilia Czyżewska 3D: 62%.

 

 1. Klasy uzyskały następujące średnie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych:

 

Lp.

Klasa

wynik

1

3 D

75,93

2

3 C

73,53

3

3 E

71,85

4

3 A

71,43

5

3 B

69,87

          

Średnia szkoły z przedmiotów obowiązkowych: 72,52%

 1. Abiturienci z najlepszymi wynikami indywidualnymi (najwyższe średnie wyniki egzaminów maturalnych od 90% i więcej):

 

Lp.

Zdający

klasa

wynik

1

Malwina Witkowska

A

92,20

2

Zuzanna Królikowska

E

91,20

3

Katarzyna Szkiłądź

D

91,00

4

Piotr Targosz

A

90,80

 

 

Średnie wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych od 80% i więcej uzyskało 30 abiturientów, tj. 24% wszystkich zdających.

 

GRATULUJEMY TAK WSPANIAŁYCH WYNIKÓW NASZYM ABITURIENTOM

I ŻYCZYMY SUKCESÓW W REKRUTACJI NA WYŻSZE UCZELNIE

 

Dyrekcja LO

 

Barbara Pieścik i Leszek Skrzypczak

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie
  ul. Kościuszki 38
  05-800 Pruszków
 • 22 758 63 73

Galeria zdjęć