Aktualności

Wyniki matura 2015 Wyniki matura 2014 Wyniki matura 2013 Zestawienie maturalne 2013 z powiatem i województwem Zestawienie maturalne 2012 Zestawienie maturalne 2011 Zestawienie maturalna 2010 Zestawienia maturalne 2009 Zestawienie maturalne 2008 Zestawienie maturalne 2007 Zestawienie maturalne 2006 Zestawienie maturalne 2005 Wewnatrzszkolna instrukcja matura 2018 deklaracja dla absolwentów stara matura do 2015 roku deklaracja maturalna 2019/2020 Komunikat o przyborach -matura 2019 Informacja o sposobie przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2019 Komunikat o dostosowaniach- matura 2019 Komunikat o egzaminie z informatyki - matura 2019 Harmonogram egzaminów 2019

Matura

Zestawienie maturalne 2012

MATURA 2012 EGZAMINY ZEWNĘTRZNE - ZESTAWIENIE WYNIKÓW LO T. KOŚCIUSZKI

Z WYNIKAMI DLA POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO (dane OKE)

 

 

PRZEDMIOT

% ZDANYCH EGZAMINÓW

ŚREDNIA WYKONANIA POZIOM PODSTAWOWY %

ŚREDNIA WYKONANIA POZIOM ROZSZERZONY %

 

LOTK

POWIAT

MAZO WIECKIE

LOTK

POWIAT

MAZO WIECKIE

LOTK

POWIAT

MAZO WIECKIE

Biologia

---

---

---

60,30 (bardzo wysoki)

36,5 (niski)

38,34

57,62(wysoki)

51,1 (poniżej średniej)

55,58

Chemia

---

---

---

58,00 (powyżej średniej)

41,8 (niski)

51,66

56,50 (wysoki)

49,1 (średni)

52,92

Fizyka i astronomia

---

---

---

43,80 (wysoki)

36,3 (powyżej średniej)

35,77

47,70 (powyżej średniej)

43,1 (średni)

44,62

Geografia

---

---

---

66,70 (bardzo wysoki)

52,5 (wysoki)

49,69

57,60 (powyżej średniej)

53,4 (średni)

55,79

Historia

---

---

---

---

56,9(średni)

56,60

64,30 (wysoki)

53,5 (poniżej średniej)

57,04

Historia sztuki

---

---

---

---

32,0

40,51

72,00 (brak danych)

29,3(brak danych)

57,38

Język  angielski

100,0

 94,3

92,18

88,8 (bardzo wysoki)

74,6 (bardzo wysoki)

70,90

71,50 (wysoki)

68,1 (wysoki)

67,25

Język  niemiecki

100,0

100,0

94,00

87,0 (wysoki)

66,5 (powyżej średniej)

60,90

---

65,0 (brak danych)

73,36

Język  włoski

100,0

100,0

100,0

77,0 (poniżej średniej)

74,0 (brak danych)

83,40

70,67 (poniżej średniej)

50,0 (brak danych)

78,63

Język  polski

100,0

97,7

95,13

63,5 (bardzo wysoki)

54,0 (powyżej średniej)

54,21

59,70 (poniżej średniej)

59,7 (bardzo niski)

68,16

Matematyka

100,0

85,6

86,4

85,7 (najwyższy)

62,7 (bardzo wysoki)

61,03

59,60 (wysoki)

53,4 (powyżej średniej)

53,57

Wiedza o społeczeństwie

---

---

---

---

43,3 (średni)

42,96

49,40 (bardzo wysoki)

42,2 (powyżej średniej)

40,40

 

MATURA  -  2012   -   Zestawienie wyników

 1. Przystąpiło do egzaminumaturalnego:

 2. 161 abiturientów (ponadto 28 zdających poprawiało swoje wyniki maturalne)

 3. Część ustną – egzamin wewnętrzny - zdali wszyscy abiturienci - 161  tj. 100%

 4. Część pisemną – egzamin zewnętrzny - zdało 161 abiturientów – 100%

 5. Egzamin maturalny zdało 161 abiturientów, co stanowi  100 %

 6. Wyniki częścizewnętrznej:

  - język polski: - poziom  podstawowy (162 zdających) - średnia = 63,5 %

 7. najlepsze wyniki: Joanna Ornoch-Konieczna 3F: 94%, Katarzyna Maks 3F: 90%, Aneta Lotarska 3E: 87%.

                        - poziom rozszerzony (34 zdających) - średnia = 59,7 %

 8. najlepsze wyniki: Joanna Ornoch-Konieczna 3F: 100%, Marta Kalata 3F: 85%.

   - język angielski: - poziom  podstawowy (160 zdających) - średnia = 88,8 %

 9. najlepsze wyniki: po 100%, (9 zdających) Stanisław Tuszyński 3B, Tomasz Wąsikiewicz 3C, Mateusz Szymański 3D, Filip Konieczny 3D, Marta Bodzak 3E, Wojciech Rydzewski 3E, Piotr Rytel-Kuc 3E, Aleksandra Skorek 3F, Joanna Ornoch-Konieczna 3F.

                         - poziom rozszerzony (70 zdających) - średnia = 71,5 %

 10. najlepsze wyniki: Mariusz Mazur 3B: 97%, Filip Konieczny 3D: 95%, Adam Tyczyński 3D: 94%, Adrian Jasiński 3D: 94%.

   - język niemiecki: - poziom podstawowy (6 zdających) - średnia = 87,0 %

 11. najlepsze wyniki: Adrian Jasiński 3D: 100%.

  - matematyka: - poziom podstawowy (162 zdających) - średnia = 85,7 % (średnia krajowa: 58%)

 12. najlepsze wyniki: po 100%: Albert Wyrębski 3A, Leszek Barszcz 3D, Piotr Więckowski 3D, Ada Młodożeniec 3E

                          - poziom rozszerzony (57 zdających) - średnia = 59,6%

 13. najlepsze wyniki: Piotr Więckowski 3D: 92% (otrzymał nagrodę Rady Pedagogicznej im. p. prof. Danuty Rempalskiej za najlepszy wynik z matematyki z poziomu rozszerzonego), Ewelina Bartuzi 3D: 90%, Maciej Skrobisz 3D: 88%.

  - geografia: - poziom podstawowy (3 zdających) - średnia = 66,7 %

 14. najlepsze wyniki: Michał Suliński 3F: 74%.

                    - poziom rozszerzony (59 zdających) - średnia = 57,6 %

 15. najlepsze wyniki: Cezary Sałański 3C: 88%, Natalia Morytko 3C: 82%, Paweł Polański 3B: 78%.

   

  - historia - poziom rozszerzony (14 zdających) - średnia = 64,3 %

 16. < >

  najlepsze wyniki: Jakub Marchwiński 3B: 76%, Paweł Górczyński 3F: 72%, Marta Kalata 3F: 72%.

   

  - biologia: - poziom  podstawowy (6 zdających) - średnia = 60,3%

 17. najlepsze wyniki: Aleksandra Pokrzywa 3A: 76%, Aneta Ceglińska 3D: 76%.

   

                   - poziom rozszerzony (36 zdających) - średnia = 57,6 %

 18. najlepsze wyniki: Wojciech Rydzewski 3E: 85%, Aneta Lotarska 3E: 83%, Ada Młodożeniec 3E: 78%.

   

  - chemia: - poziom rozszerzony (31 zdających) - średnia = 56,5%

 19. najlepsze wyniki: Lidia Gontarczyk 3E: 83%, Wojciech Rydzewski 3E: 83%, Aneta Lotarska 3E: 80%.

   

  - fizyka: - poziom podstawowy (12 zdających) średnia = 43,8 %

 20. najlepsze wyniki: Lidia Gontarczyk 3E: 64%.

   

                - poziom rozszerzony (22 zdających) średnia = 47,7

 21. najlepsze wyniki: Adam Tyczyński 3D: 72%, Albert Wyrębski 3A: 70%, Maciej Skrobisz 3D: 70%.

   

  1. Klasy uzyskały następujące średnie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych:

    

Lp.

Klasa

wynik

1

3 F

81,0

2

3 D

79,3

3

3 E

76,9

4

3 A

75,1

5

3 C

74,6

6

3 B

71,2

          

Średnia szkoły z przedmiotów obowiązkowych: 76,3%

 

 1. Abiturienci z najlepszymi wynikami indywidualnymi (najwyższe średnie wyniki egzaminów maturalnych od 90% i więcej):

   

   

Lp.

Zdający

klasa

wynik

1

Joanna Ornoch - Konieczna

F

95,8

2

Aneta Lotarska

E

93,4

3

Tomasz Olkuśnik

F

92,8

4

Albert Wyrębski

A

91,8

5

Mariusz Mazur

B

91,0

 

Średnie wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych od 80% i więcej uzyskało 58 abiturientów, tj. 35% wszystkich zdających.

GRATULUJEMY TAK WSPANIAŁYCH WYNIKÓW NASZYM ABITURIENTOM

I ŻYCZYMY SUKCESÓW W REKRUTACJI NA WYŻSZE UCZELNIE

Dyrekcja LO

Barbara Pieścik i Leszek Skrzypczak

 

 

 

 

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie
  ul. Kościuszki 38
  05-800 Pruszków
 • 22 758 63 73

Galeria zdjęć