Aktualności

Wyniki matura 2015 Wyniki matura 2014 Wyniki matura 2013 Zestawienie maturalne 2013 z powiatem i województwem Zestawienie maturalne 2012 Zestawienie maturalne 2011 Zestawienie maturalna 2010 Zestawienia maturalne 2009 Zestawienie maturalne 2008 Zestawienie maturalne 2007 Zestawienie maturalne 2006 Zestawienie maturalne 2005 Wewnatrzszkolna instrukcja matura 2018 deklaracja dla absolwentów stara matura do 2015 roku deklaracja maturalna 2019/2020 Komunikat o przyborach -matura 2019 Informacja o sposobie przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2019 Komunikat o dostosowaniach- matura 2019 Komunikat o egzaminie z informatyki - matura 2019 Harmonogram egzaminów 2019

Matura

Zestawienie maturalne 2011

 

MATURA 2011 EGZAMINY ZEWNĘTRZNE - ZESTAWIENIE WYNIKÓW LO T. KOŚCIUSZKI

Z WYNIKAMI DLA POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO (dane OKE)

 

 

PRZEDMIOT

% ZDANYCH EGZAMINÓW

ŚREDNIA WYKONANIA POZIOM PODSTAWOWY %

ŚREDNIA WYKONANIA POZIOM ROZSZERZONY %

 

LOTK

POWIAT

MAZO WIECKIE

LOTK

POWIAT

MAZO WIECKIE

LOTK

POWIAT

MAZO WIECKIE

Biologia

---

---

---

60,00 (bardzo wysoki)

46,96 (średni)

47,15

58,90(powyżej średniej)

49,43 (poniżej średniej)

56,67

Chemia

---

---

---

50,00 (powyżej średniej)

38,00 (poniżej średniej)

40,93

50,29 (powyżej średniej)

44,45 (poniżej średniej)

53,10

Fizyka i astronomia

---

---

---

40,33 (średni)

42,31 (średni)

43,83

49,23 (średni))

46,06 (średni)

47,51

Geografia

---

---

---

59,20 (bardzo wysoki)

44,72 (średni)

43,39

57,29 (wysoki)

56,78 (wysoki)

53,18

Historia

---

---

---

56,50 (powyżej średniej)

50,94(poniżej średniej)

51,35

56,57 (powyżej średniej)

48,34 (średni)

52,14

Informatyka

---

---

---

---

---

40,51

72,00 (brak danych)

72,00(brak danych)

57,38

Język  angielski

100,00

 95,14

93,86

90,78 (bardzo wysoki)

75,44 (bardzo wysoki)

72,96

71,98 (powyżej średniej)

68,09 (powyżej średniej)

72,38

Język  niemiecki

100,00

100,0

88,42

76,63 (wysoki)

62,35 (brak danych)

58,84

67,00 (poniżej średniej)

65,20 (brak danych)

72,73

Język  włoski

100,00

100,0

98,50

84,60 (brak danych)

86,29 (brak danych)

79,97

---

78,00 (brak danych)

84,03

Język  polski

100,00

96,56

95,97

67,45 (bardzo wysoki)

57,13 (bardzo wysoki)

55,88

53,32 (średni))

54,81 (średni)

58,16

Matematyka

100,00

81,04

79,26

74,42 (najwyższy)

52,82 (bardzo wysoki)

51,45

52,82 (wysoki)

45,62 (średni)

49,65

Wiedza o społeczeństwie

---

---

---

64,25 (bardzo wysoki)

51,96 (wysoki)

48,16

60,55 (bardzo wysoki)

51,55 (wysoki)

48,20

 

 

MATURA  -  2011   -   Zestawienie wyników

 1. Przystąpiło do egzaminumaturalnego:

 2. 152 abiturientów (ponadto 28 zdających poprawiało swoje wyniki maturalne)

 3. Część ustną – egzamin wewnętrzny - zdali wszyscy abiturienci - 152  tj. 100%

 4. Część pisemną – egzamin zewnętrzny - zdało 152 abiturientów – 100%

 5. Egzamin maturalny zdało 152 abiturientów, co stanowi  100 %

 6. Wyniki części zewnętrznej:

  - język polski: - poziom  podstawowy (152 zdających) - średnia = 67,5 %

 7. najlepsze wyniki: Paulina Niemierka 3A: 93%, Paulina Dzioba 3A: 93%.

                       - poziom rozszerzony (31 zdających) - średnia = 53,3 %

 8. najlepsze wyniki: Aleksandra Michalska 3A: 83%, Milena Goc 3A: 80%. ,

   - język angielski: - poziom  podstawowy (149 zdających) - średnia = 90,8 %

 9. najlepsze wyniki: po 100%, (21 zdających) Łukasz Błochowiak 3A, Paulina Dzioba 3A, Marta Głuch 3B, Aleksandra Jasińska 3B, Paulina Owczarska 3B, Małgorzata Pleban 3B, Amanda Siwek 3B, Mateusz Soboń 3B, Aleksandra Wałaszek 3B, Małgorzata Imbrzykowska 3C, Kamil Rudnicki 3C, Michał Dębski 3D, Maciej Kamiński 3D, Krzysztof Krasuski 3D, Konrad Karpiński 3D, Arkadiusz Włodarczyk 3D, Klaudia Kukułka 3E, Andrzej Płoński 3E, Katarzyna Brylska 3F, Łukasz Sumiński 3F, Krzysztof Wolski 3F.

   

                         - poziom rozszerzony (57 zdajacych) - średnia = 72,0 %

 10. najlepsze wyniki: Arkadiusz Włodarczyk 3D: 95%, Marta Głuch 3B: 92%, Aleksandra Jasińska 3B: 90%.

   

   - język niemiecki: - poziom podstawowy (8 zdających) - średnia = 76,6 %

 11. najlepsze wyniki: Aleksandra Jasińska 3B: 96%, Klementyna Orłowska 3E: 90%.

   

  - matematyka: - poziom podstawowy (152 zdających) - średnia = 74,4 %

 12. najlepsze wyniki: po 100%: Romina Krzewska 3C, Michał Głodkowski 3D, Adam Walkiewicz 3D, (wynik powyżej 90% uzyskało 26 zdających).

   

   

                          - poziom rozszerzony (59 zdających) - średnia = 52,8%

 13. najlepsze wyniki: Michał Kołkiewicz 3D: 94% (otrzymał nagrodę Rady Pedagogicznej im. p. prof. Danuty Rempalskiej za najlepszy wynik z matematyki w części rozszerzonej), Krzysztof Krasuski 3D: 86%, Michał Głodkowski 3D: 84%.

   

  - geografia: - poziom podstawowy (5 zdających) - średnia = 59,2 %

 14. najlepsze wyniki: Jakub Stachurski 3C: 74%.

   

                    - poziom rozszerzony (58 zdających) - średnia = 57,3 %

 15. najlepsze wyniki: Marta Wawrzyńska 3C: 88%, Marcin Grzeniewski 3B: 87%, Marcin Morga 3C: 85%, Marta Głuch 3B: 82%.

   

  - historia - poziom rozszerzony (8 zdających) - średnia = 56,6 %

 16. < >

  najlepsze wyniki: Amanda Siwek 3B: 86%, Zuzanna Klimaszewska 3F: 80%.

   

  - biologia: - poziom  podstawowy (6 zdających) - średnia = 56,0%

 17. najlepsze wyniki: Paulina Owczarska 3B: 82%. Klaudia Kukułka 3E: 80%.

   

                   - poziom rozszerzony (25 zdających) - średnia = 59,9 %

 18. najlepsze wyniki: Tomasz Nasternak 3E: 85%, Monika Wilim 3E: 75%.

   

  - chemia: - poziom rozszerzony (26 zdających) - średnia = 50,3%

 19. najlepsze wyniki: Tomasz Nasternak 3E: 83%, Andrzej Płoński 3E: 77%.

   

  - fizyka: - poziom podstawowy (14 zdających) średnia = 40,3 %

 20. najlepsze wyniki: Tomasz Nasternak 3E: 62%.

   

                - poziom rozszerzony (24 zdających) średnia = 49,2

 21. najlepsze wyniki: Krzysztof Wójcik 3B: 82%, Przemysław Machniewski 3D: 72%.

   

   

  1. Klasy uzyskały następujące średnie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych:

    

Lp.

Klasa

wynik

1

3 B

78,3

2

3 E

77,4

3

3 D

76,4

4

3 C

76,2

5

3 F

74,9

6

3 A

71,9

 

 1. Abiturienci z najlepszymi wynikami indywidualnymi (najwyższe średnie wyniki egzaminów maturalnych od 90% i więcej):

   

Lp.

Zdający

klasa

wynik

1

Amanda Siwek

B

93,8

2

Aleksandra Stegienka

A

92,8

3

Elwira Wilczek

F

91,4

 

Wysokie wyniki uzyskali również:

 

4

Małgorzata Pleban

B

89,8

5

Paulina  Dzioba

A

89,2

6

Andrzej Płoński

E

89,0

 

Średnie wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych od 80% i więcej uzyskało 54 abiturientów, tj. 36% wszystkich zdających.

 

GRATULUJEMY TAK WSPANIAŁYCH WYNIKÓW NASZYM ABITURIENTOM

I ŻYCZYMY SUKCESÓW W REKRUTACJI NA WYŻSZE UCZELNIE

 

Dyrekcja LO

Barbara Pieścik i Leszek Skrzypczak

 

 

 

 

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie
  ul. Kościuszki 38
  05-800 Pruszków
 • 22 758 63 73

Galeria zdjęć