Aktualności

Wyniki matura 2015 Wyniki matura 2014 Wyniki matura 2013 Zestawienie maturalne 2013 z powiatem i województwem Zestawienie maturalne 2012 Zestawienie maturalne 2011 Zestawienie maturalna 2010 Zestawienia maturalne 2009 Zestawienie maturalne 2008 Zestawienie maturalne 2007 Zestawienie maturalne 2006 Zestawienie maturalne 2005 Wewnatrzszkolna instrukcja matura 2018 deklaracja dla absolwentów stara matura do 2015 roku deklaracja maturalna 2019/2020 Komunikat o przyborach -matura 2019 Informacja o sposobie przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2019 Komunikat o dostosowaniach- matura 2019 Komunikat o egzaminie z informatyki - matura 2019 Harmonogram egzaminów 2019

Matura

Zestawienie maturalne 2013 z powiatem i województwem

 

MATURA 2013 EGZAMINY ZEWNĘTRZNE - ZESTAWIENIE WYNIKÓW LO T. KOŚCIUSZKI

Z WYNIKAMI DLA POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO (dane OKE)

 

 

PRZEDMIOT

% ZDANYCH EGZAMINÓW

ŚREDNIA WYKONANIA POZIOM PODSTAWOWY %

ŚREDNIA WYKONANIA POZIOM ROZSZERZONY %

 

LOTK

POWIAT

MAZO WIECKIE

LOTK

POWIAT

MAZO WIECKIE

LOTK

POWIAT

MAZO WIECKIE

Biologia

---

---

---

42,7 (średni)

41,3 (brak danych)

44,2

46,5 (powyżej średniej)

42,8 (brak danych)

50,1

Chemia

---

---

---

58,3 (bardzo wysoki)

38,6 (brak danych)

39,5

54,1 (powyżej średniej)

46,1 (brak danych)

56,4

Fizyka i astronomia

---

---

---

43,1 (brak danych)

36,6 (średni)

33,8

47,8 (brak danych)

41,0 (poniżej średniej)

47,8

Geografia

---

---

---

48,0 (wysoki)

43,9 (brak danych)

37,8

50,9 (powyżej średniej)

47,9 (brak danych)

52,4

Historia

---

---

---

---

55,4 (brak danych)

56,6

64,7 (wysoki)

48,9 (brak danych)

57,0

Informatyka

---

---

---

---

16,8

39,2

66,0 (powyżej średniej)

54,0(brak danych)

58,6

Język  angielski

100,0

 95,0

95,0

88,9 (bardzo wysoki)

72,6 (bardzo wysoki)

70,8

70,3 (powyżej średniej)

67,5 (powyżej średniej)

70,2

Język  niemiecki

100,0

93,0

88,0

66,0 (powyżej średniej)

58,9 (wysoki)

56,1

---

93,0 (brak danych)

72,4

Język  włoski

100,0

100,0

100,0

82,0 (brak danych)

84,5 (brak danych)

80,1

90,0 (brak danych)

87,5 (brak danych)

81,4

Język  polski

100,0

95,0

97,0

65,2 (bardzo wysoki)

53,7 (powyżej średniej)

54,0

66,4 (powyżej średniej)

62,2 (brak danych)

67,2

Matematyka

100,0

82,0

86,0

82,4 (bardzo wysoki)

58,2 (powyżej średniej)

59,7

71,6 (bardzo wysoki)

57,1 (brak danych)

58,7

Wiedza o społeczeństwie

---

---

---

62,7 (najwyższy)

42,8 (brak danych)

44,0

45,0 (powyżej średniej)

36,8 (brak danych)

42,7

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

MATURA  -  2013   -   Zestawienie wyników

 

 1. Przystąpiło do egzaminumaturalnego:

 2. 121 abiturientów (ponadto 31 zdających poprawiało swoje wyniki maturalne)

 3. Część ustną – egzamin wewnętrzny - zdali wszyscy abiturienci - 121  tj. 100%

 4. Część pisemną – egzamin zewnętrzny - zdało 121 abiturientów – 100%

 5. Egzamin maturalny zdało 121 abiturientów, co stanowi  100 %

 6. Wyniki częścizewnętrznej:

  - język polski: - poziom  podstawowy (123 zdających) - średnia = 65,2 %

 7. najlepsze wyniki: Martyna Cybulska 3F: 94%, Dawid Kupniewski 3D: 91%, Edyta Trepkowska 3E: 89%, Jan Bujnowski 3D: 87%, Marlena Pazura 3B: 87%.

                        - poziom rozszerzony (29 zdających) - średnia = 66,1 %

 8. najlepsze wyniki: Radosław Sendra 3C: 83%, Piotr Tabaka 3D: 80%, Weronika Gołasiewicz 3A: 80%.

   - język angielski: - poziom  podstawowy (119 zdających) - średnia = 88,9 %

 9. najlepsze wyniki: po 100% (9 zdających) Michał Kuźnik 3A, Maria Szelągowska 3A, Jakub Wróblewski 3A, Kamil Ciesielski 3D, Piotr Jankowski 3D, Dawid Kupniewski 3D, Mateusz Majewski 3D, Marta Dobrzyńska 3E, Edyta Trepkowska 3E.

   

                         - poziom rozszerzony ( 64 zdających) - średnia = 70,3 %

 10. najlepsze wyniki: Michał Kuźnik 3A: 98%, Marta Bąk 3A: 92%, Piotr Jankowski 3D: 92%, Filip Nowocień 3D: 90%, Damian Sierociński 3D: 90%.

   

   - język niemiecki: - poziom podstawowy (13 zdających) - średnia = 66,8 %

 11. najlepsze wyniki: Katarzyna Ulatowska 3B: 85%.

   

  - matematyka: - poziom podstawowy (126 zdających) - średnia = 82,4 % (średnia krajowa: 60%)

 12. najlepsze wyniki: po 100% (`10 zdających): Gabriela Milczarek 3B, Marcin Bąk 3C, Michał Borzewski 3C, Katarzyna Smolaga 3C, Aleksandra Rychcik 3C, Bożena Woszczek 3C, Michał Jacyk 3D, Piotr Jankowski 3D, Dawid Kupniewski 3D, Patryk Pora 3D.

                          - poziom rozszerzony (44 zdających) - średnia = 71,6% (średnia krajowa: 59%)

 13. najlepsze wyniki: Kamil Ciesielski 3D: 100% (otrzymał nagrodę Rady Pedagogicznej im. p. prof. Danuty Rempalskiej za najlepszy wynik z matematyki z poziomu rozszerzonego), Rafał Karp 3D: 98%, Dawid Kupniewski 98%, Bartłomiej Miler 3D: 96%, Aleksandra Rychcik 3C: 94%.

  - geografia: - poziom rozszerzony (62 zdających) - średnia = 51,0 %

 14. najlepsze wyniki: Mateusz Wojtyś 3C: 88%, Gabriela Milczarek 3B: 85%, Patrycja Bazga 3B: 83%, Magdalena Walasek 3C: 82%.

  - historia - poziom rozszerzony (11 zdających) - średnia = 64,7 %

 15. < >

  najlepsze wyniki: Kamil Guzak 3F: 68%, Mateusz Wnuk 3F: 68%, Anita Staniszewska 3F: 66%.

  - biologia: - poziom rozszerzony (24 zdających) - średnia = 46,5 %

 16. najlepsze wyniki: Katarzyna Kowara 3E: 75%, Małgorzata Zielińska 3E: 75%, Edyta Trepkowska 3E: 68%.

  - chemia: - poziom rozszerzony (16 zdających) - średnia = 54,1%

 17. najlepsze wyniki: Magdalena Miernicka 3E: 77%, Monika Wojtkowska 3E: 70%.

  - fizyka: - poziom podstawowy (13 zdających) średnia = 43,1 %

 18. najlepsze wyniki: Mateusz Pecht 3C: 64%, Marcin Machnio 3D: 62%.

                - poziom rozszerzony (18 zdających) średnia = 47,8

 19. najlepsze wyniki: Piotr Jankowski 3D: 70%, Mateusz Strząska 3D: 63%, Michał Jacyk 3D: 62%.

   

  1. Klasy uzyskały następujące średnie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych:

    

Lp.

Klasa

wynik

1

3 D

79,61

2

3 A

74,71

3

3 F

74,38

4

3 C

72,94

5

3 E

72,91

6

3 B

72,62

          

Średnia szkoły z przedmiotów obowiązkowych: 74,53%

 

 1. Abiturienci z najlepszymi wynikami indywidualnymi (najwyższe średnie wyniki egzaminów maturalnych od 90% i więcej):

   

   

Lp.

Zdający

klasa

wynik

1

Gabriela Milczarek

B

93,20

2

Filip Nowocień

D

92,20

3

Edyta Trepkowska

E

91,40

4

Dawid Kupniewski

D

90,20

 

Średnie wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych od 80% i więcej uzyskało 41 abiturientów, tj. 34% wszystkich zdających.

 

GRATULUJEMY TAK WSPANIAŁYCH WYNIKÓW NASZYM ABITURIENTOM

I ŻYCZYMY SUKCESÓW W REKRUTACJI NA WYŻSZE UCZELNIE

Dyrekcja LO

Barbara Pieścik i Leszek Skrzypczak

 

 

 

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie
  ul. Kościuszki 38
  05-800 Pruszków
 • 22 758 63 73

Galeria zdjęć